ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 133.920.002 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ A.E.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-%20informative-material

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρείας, https://ellaktor.com/informations/ayxisi-metochikoy-kefalaioy-2021/

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας (Ερμού 25, Νέα Κηφισιά, ΤΚ 14564, τηλ. 210 8185074) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://ellaktor.com/