ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 28.561.077 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

·       Iστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material

·       Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

·       Ιστοσελίδα της Εταιρίας, http://elgeka.gr

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης: α) στον Δήμο Δέλτα - Ν. Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 1076, οδός Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β’ Φάση, και β) στον Δήμο Αχαρνών - Ν. Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, Τ.Κ. 13677.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.elgeka.gr