ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 1.524.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρείας, http://www.tzirakian.com/index.php/gr/investors  

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας (56ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, 32011, τηλ. 22620 32280).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.tzirakian.com/