ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 18.750.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Iστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material/

Ιστοσελίδα της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia/

Ιστοσελίδα της Εταιρείας https://el.about.aegeanair.com/ependytes/capital-increase/

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Κτήριο Β57, 19019 Σπάτα) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.aegeanair.com