ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-info-announcements

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers 

Ιστοσελίδα Εκδότριας, https://www.piraeusholdings.gr/sci2021

Ιστοσελίδα Κυρίων Αναδόχων, https://www.piraeusholdings.gr/sci2021 και https://www.euroxx.gr/gr/content/article/amkpiraeus 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Αμερικής 4, 10564, Αθήνα, τηλ. 210-3335039) και του Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι, τηλ. 210-6879400) καθώς και στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.piraeusholdings.gr