ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου (18.567.912) των υφιστάμενων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρείας, https://www.interlife.gr/Company/Pages/xa.aspx#tabs=stockdid

Ιστοσελίδα Αναδόχου, http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx


Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρείας (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-499000) και του Αναδόχου "ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ." (Πανεπιστημίου 39, Τ.Κ. 10564 Αθήνα, τηλ. 210-3364300).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://interlife.gr/