Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 13.288.535 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην «Κατηγορία Επιτήρησης» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://nikas.gr/el/afksiseis-metoxikou-kefalaiou

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 145 65 Αγ. Στέφανος- Αττικής, τηλ 210 8187300).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.nikas.gr