ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.395.556 κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», στην κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εταιρίας, http://www.sidma.gr/index.php/el/ED/

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρίας (Λεωφόρος Μεγαρίδος 188, 19300, Ασπρόπυργος. Αρμόδια: κα Ιωάννα Όρκουλα, τηλ.: 210-3498211).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.sidma.gr/index.php/el/ED/