ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 500.000 κοινών, ανώνυμων, ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 1.000 εκάστης, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings),

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),

της Εταιρείας (http://www.gekterna.com/el/investor-relations/enimerwtikadeltia/),

του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn), των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (https://www.piraeusbankgroup.com/gekterna),

«Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» (https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia),

«EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» (https://www.euroxx.gr/gr/content/article/gekternacorporatebond2)

και των Αναδόχων «Τράπεζα Optima Bank A.E.» (https://www.optimabank.gr/business/investment-banking/enimerotika-pliroforiaka-deltia) και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» (https://www.betasecurities.com/wp-content/uploads/documents/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Πληροφοριακό Δελτίο.pdf).

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Λεωφ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα, τηλ. 210-6968700), του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Αναδόχων.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.gekterna.com/el/