ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 516.800 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών και την προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων 27.200 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers

Ιστοσελίδα Εκδότριας, https://www.entersoft.gr/investors/enimerotikodeltio2020

Ιστοσελίδα Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, https://www.euroxx.gr/gr/content/article/ENTERSOFT

Ιστοσελίδα Αναδόχων, https://www.betasecurities.com/etairia/anakoinwseis/entersoft_ipo.pdf και http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Λεωφ. Συγγρού 362, 17674 Καλλιθέα, τηλ. 211-1015000), του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (καταστατική έδρα Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι, τηλ. 210-6879400) και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα, τηλ. 210-6478900) και «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, τηλ. 210-3364300).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.entersoft.gr