ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 26.666.665 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της Κύριας Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum- informative-material

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Πάρνωνος 3, Μαρούσι 15125 - τηλ 2108092000).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.ave.gr