Δημόσια Διαβούλευση της FATF σχετικά με σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών για την Ψηφιακή Ταυτότητα
Ημ. Έναρξης: 13 Νοε 2019