ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.E.
ΠεριγραφήΔιάθεση Εγγράφου του άρθρου 4 του ν.3401/2005 για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της θυγατρικής της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.E.
Διάθεση Εγγράφου του άρθρου 4 του ν.3401/2005
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://athexgroup.gr/el/web/guest/companyprospectus

Ιστοσελίδα της Εταιρείας,  https://ellaktor.com/arxikh/sygchoneysi-ellaktorel-tech-anemos/

Ιστοσελίδα της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ https://www.eltechanemos.gr/investorrelations/merger/

Έντυπα, στα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Ερμού 25, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά Αττικής
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://ellaktor.com/