ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
ΠεριγραφήΔιάθεση Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» της 5ης Απριλίου 2019 και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» της 5ης Απριλίου 2019 και την εισαγωγή των 1.523.163.087 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που θα προκύψουν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
Διάθεση Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, https://www.eurobank.gr/-/media/eurobank/omilos/enimerosi-ependuton/enimerosi-metoxon-eurobank/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-tis-trapezas-eurobank-ergasias/eggrafo-auksisis-metoxikou-kefalaiou-apo-sugxoneusi-grivalia

Ιστοσελίδα Απορροφώμενης, https://grivalia.com/wp-content/uploads/2019/05/AuxisiMetoxikouEurobankSygxwneusiGrivalia.pdf


Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Φιλελλήνων 10, ΤΚ 10557, Αθήνα).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.eurobank.gr