ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά έως 4.915.032 νέων κοινών, ανωνύμων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, ttps://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, https://varvaressos.eu/gr/investor/information-bulletin/

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Δ.Δ. Στενημάχου, 592 00 Νάουσα, τηλ. 23320 52650).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://varvaressos.eu/gr/