ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση 51.728.103 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, οι οποίες προέκυψαν από την μετατροπή ίσου αριθμού προνομιούχων, άνευ ψήφου, ονομαστικών μετοχών, κατόπιν της από 29.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα της Εταιρίας, http://www.ave.gr/page.ashx?pid=12&lang=1&foreigncat=104

Έντυπα από τα γραφεία της Εταιρίας, Πάρνωνος 3 Μαρούσι ΤΚ 15125
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.audiovisual.gr