ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"
Ημερομηνία: 30 Νοε 2018