ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε» για τη δημόσια προσφορά μέχρι και 15.828.960 νέων κοινών άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,32 ανά μετοχή, της Εταιρίας που θα εκδοθούν με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, καθώς και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 30/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 04/06/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΠεριγραφήΔιάθεση Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε» για τη δημόσια προσφορά μέχρι και 15.828.960 νέων κοινών άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,32 ανά μετοχή, της Εταιρίας που θα εκδοθούν με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, καθώς και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 30/01/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την από 04/06/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος
Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia 
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus 
Ιστοσελίδα Εκδότριας , https://www.sfakianakis.gr/ependytikes-scheseis/enimerotika-deltia_48940/ 

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα Αττικής (Οδός Σιδηροκάστρου 5-7 και Πύδνας, 11855), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttps://www.sfakianakis.gr/ependytikes-scheseis/enimerotika-deltia_48940/