ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 254.000 νέων κοινών, άυλων, ανώνυμων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, βάσει της από 31.07.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος
Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia 
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/187  
Ιστοσελίδα Εκδότριας http://www.tzirakian.com/index.php/gr/investors/deltia/2018 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας, 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.tzirakian.com/