ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 120.000 κοινών ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών: athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδες Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων:

•           της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» www.nbgsecurities.com

•           της «ALPHA BANK Α.Εhttp://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1

•           της «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» http://www.piraeusbankgroup.com/gekterna

•           της «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae

 

Ιστοσελίδες Αναδόχων και Συμβούλου:

·       της «Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» www.nbgsecurities.com

•           της «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» http://www.euroxx.gr/gr/content/article/ΓΕΚΤΕΡΝΑ-corporate-bond-46149

•           της «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.» http://www.ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα, τηλ.: 210-6968700.), του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.gekterna.com/el/investor-relations/enimerwtikadeltia/