ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση Εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (πρώην «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ») σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΧΑΛΚΟΡ της 22ας Νοεμβρίου 2017 και β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΒΑΛ της 22ας Νοεμβρίου 2017 και την εισαγωγή των 273.961.959 νέων κοινών άυλων ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών που θα προκύψουν στην κύρια αγορά του Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος
Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών www.helex.gr
Ιστοσελίδα Εκδότριας www.halcor.com 

Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.halcor.com