ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ»
ΠεριγραφήΔιάθεση συμπληρώματος πληροφοριακού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 7.419.355 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ 4.600.000,10 με την καταβολή μετρητών και διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΣΟΥΡΩΤΗ»
Διάθεση Συμπληρώματος Πληροφοριακού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
ΤόποςΙστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia
Ιστοσελίδα Εκδότριας,  http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=27
Ιστοσελίδα Σύμβουλου Έκδοσης «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδoς A.E.» http://www.ibg.gr
Έντυπα από τα γραφεία α) της Εκδότριας στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 570 06, τηλ. 2396041182 β) του Σύμβουλου  Έκδοσης «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδoς A.E.», Αιγιαλείας 32, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 2108173000.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.souroti.gr