ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 60.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://www.ternaenergy-finance.gr/index.php/el/enimerosi-ependyton/omologiako-daneio

Ιστοσελίδα Εγγυήτριας, http://www.terna-energy.com/el/investor-relations/commonbondloan

Ιστοσελίδες Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=5224&la=1 και https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr

Ιστοσελίδες Αναδόχων και Συμβούλου Έκδοσης, http://www.euroxx.gr/gr/content/article/ternafinance-28510, http://www.nbgsecurities.com/ και http://www.piraeusbankgroup.com/ternaenergyfinance

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα), της Εγγυήτριας, του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.ternaenergy-finance.gr