ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 300.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://www.mytilineos.gr/Uploads/enhmerotiko_deltio.pdf

Ιστοσελίδες Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, https://www.nbg.gr/el/news και https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr

Ιστοσελίδες Κυρίων Αναδόχων, http://www.piraeusbankgroup.com/mytilineos και http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224

Ιστοσελίδες Αναδόχων, http://ibg.gr/enimerotika-kai-pliroforiaka-deltia, http://www.pantelakis.gr/Pantelakis/εμφάνιση-νέων/2015/08/24/επικαιρότητα---εταιρικά-νέα και http://www.euroxx.gr/gr/content/article/MYTIL

Ιστοσελίδα Συμβούλου Έκδοσης, www.nbgsecurities.com

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Πατρόκλου 5-7, TK 15125, Μαρούσι), του Συμβούλου Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων.

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.mytilineos.gr/