ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 50.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings


Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia και http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicoffers


Ιστοσελίδα Εκδότριας, www.systems-sunlight.com/el/enimerotiko-deltio-omologou


Ιστοσελίδες Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλου Έκδοσης, http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5224, https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr και http://www.euroxx.gr/gr/content/article/Sunlight


Ιστοσελίδες Αναδόχων, http://www.piraeusbankgroup.com/sunlight, https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products και http://www.axiavg.gr/ell/prospectus

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Ερμού 2 & Νίκης, Τ.Κ. 10563, Αθήνα), των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων των Αναδόχων
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.systems-sunlight.com