ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση συμπληρώματος του από 24/4/2017 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά 77.573.688 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://nikas.gr/el/anakoinwseis-xa

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (22ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 14565 Αγ. Στέφανος Αττικής, τηλ. 210 8187300).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.nikas.gr/