ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 200.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών ονομαστικής αξίας € 1.000, με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, με καταβολή μετρητών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://investors.opap.gr/el-GR/investors-information/debt-investors/bond-prospectus

Ιστοσελίδες Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, http://preview.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1355&mid=363&lang=gr και https://www.nbg.gr/greek/retail/investment-products

Ιστοσελίδες Αναδόχων και Συμβούλων, www.euroxx.gr/gr/content/article/OPAP, www.ibg.gr/IBGPublicSite/Forms/Greek/Enhmerwtika_Deltia_Arxikh.aspx, www.piraeus-sec.gr/announcements/announcement4 και www.nbgsecurities.com

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (Λεωφόρος Αθηνών 112, ΤΚ 10442 Αθήνα), των Συμβούλων Έκδοσης και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων των Αναδόχων
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.opap.gr