ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς» της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών 17.222.516 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με εισφορά εις είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://investor.astir-palace.com/pages/gr/investor_profile/general.php

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, Τ.Κ.16671, τηλ. 210 8902000.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.astir-palace.com