ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε
ΠεριγραφήΔιάθεση του από 9.02.2016 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 26.5.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 7.10.2015 αποφάσης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia


Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών   http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/242


Ιστοσελίδα Εκδότριας  http://www.megatv.com/summary.asp?catid=32011


Ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. https://www.eurobank.gr/online/home/Disclaimer.aspx?id=114Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας, οδός Ρούσου 4 & Λεωφ. Μεσογείων
T.K. 115 26 Αθήνα και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., Φιλελλήνων 10 T.K. 105 57 Αθήνα
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςwww.megatv.com