ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ σύμφωνα με την από 15.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της και τις από 19.11.2015 και 2/.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος
Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών www.helex.gr
Ιστοσελίδα Εκδότριας www.piraeusbankgroup.com 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας (οδός Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα).
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/capital-increase-2015/enimerotiko-deltio