ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ
ΠεριγραφήΔιάθεση Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών που προκύπτουν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την από 16.11.2015 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ και την από 17/18.11.2015 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
ΤόποςΙστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, www.helex.gr

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας «Eurobank ΑΕ» www.eurobank.gr

Έντυπα από τα καταστήματα και τα γραφεία της Εκδότριας (Λεωφ. Αμαλίας 20 και Σουρή 5, ΤΚ 105 57, Αθήνα)
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.eurobank.gr/online/home/disclaimer.aspx?id=109