ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μέχρι 1.000.000.000 μετοχών την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε . σύμφωνα με την από 17.11.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
ΤόποςΙστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, www.helex.gr

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Εκδότριας www.nbg.gr
Έντυπα από τα καταστήματα και τα γραφεία της Εκδότριας (Αιόλου 93, Αθήνα Μέγαρο Μελά)
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.nbg.gr