ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση του ενημερωτικού δελτίου της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» για την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 195.333.333 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού της ύψους € 58.599.000 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών της μετόχων, όπως αποφασίστηκε στην από 4.5.2015 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
ΤόποςΙστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών www.helex.gr
Ιστοσελίδα Εκδότριας http://www.nireus.com,

Έντυπα, δωρεάν, εφ όσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, 19400 Κορωπί Αττικής
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.nireus.com