Δημόσια διαβούλευση Eυρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα
Ημερομηνία: 2 Οκτ 2015