ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση του ενημερωτικού δελτίου της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» για την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 168.000.000 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού της ύψους € 50.400.000 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών της μετόχων, όπως αποφασίστηκε στην από 11.9.2014 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος
Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών www.helex.gr
Ιστοσελίδα Εκδότριας www.selonda.com

Έντυπα, δωρεάν, εφ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της Εκδότριας στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Πλάκα
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.selonda.com