Ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α/53/31.3.2009) "Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις"
Ημ. Νομοθεσίας: 31 Μαρ 2009