ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (Εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.)
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (με διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.) και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
ΤόποςΙστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών www.helex.gr

Της Εκδότριας ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε www.eltechanemos.gr

Του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης www.nbgsecurities.com,

Του Συμβούλου Έκδοσης www.geniki.gr.

Έντυπα, δωρεάν στα καταστήματα των Συμβούλων Έκδοσης και των λοιπών Αναδόχων στην ελληνική επικράτεια (ALPHA BANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) καθώς και στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ερμού 25, Δήμος Κηφισιάς, Τ.Κ. 145 64, τηλ.210-8185000).

Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.eltechanemos.gr