ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
ΠεριγραφήΔιάθεση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» για την δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 21.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
ΤόποςΙστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών www.helex.gr

Στο διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας «Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε». www.kekrops.gr

Έντυπα, δωρεάν, εφ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της ««Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» στη διεύθυνση Δάφνης 6, Παλαιό Ψυχικό, Τ.Κ. 154 52.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.kekrops.gr