ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε . σύμφωνα με την από 10.5.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της και την από 12.5.2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά & έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, www.helex.gr

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr
Ιστοσελίδα Εκδότριας www.nbg.gr
Έντυπα από τα καταστήματα και τα γραφεία της Εκδότριας (Αιόλου 93, Αθήνα Μέγαρο Μελά)

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας(hyperlink)

http://www.nbg.gr