ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά & έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, www.helex.gr

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ»www.piraeusbankgroup.com/el/investors

Έντυπα, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας(hyperlink)

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors