ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας "ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια προσφορά με καταβολή μετρητών και με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα του Συμβούλου Τράπεζα Πειραιώς www.piraeusbankgroup.com

Ιστοσελίδα Εκδότριας www.dikefalos1924.gr

Έντυπα από τα γραφεία της εκδότριας εταιρίας, στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Αργοστολίου 15, 113 62 Αθήνα, και στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.