ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση του ενημερωτικού δελτίου της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» για την δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 9 Ιανουαρίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr/

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» www.kathimerini.gr

Έντυπα, δωρεάν, εφ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» στη διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, Τ.Κ. 185 47.