ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

Περιγραφή

Διάθεση Συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ www.dionicgroup.com

Έντυπα, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, Αχαρναί 13671, Αττική.