ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ www.dionicgroup.com

Έντυπα, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, στη διεύθυνση Αριστοτέλους 95, Αχαρναί 13671, Αττική.