ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Διάθεση συμπληρώματος του από 23.07.2013 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ιστοσελίδα Εκδότριας

Ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.eurobankequities.gr.

Έντυπα από τα καταστήματα και τα γραφεία της Εκδότριας οδός Ρούσου 4 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26, Αθήνα και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εταιρείας(hyperlink)

www.megatv.com