ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS AE για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με εισφορά εις είδος

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS AE www.eurobank.gr

Έντυπα, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της Τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13 (1ος όροφος), 10557, Αθήνα