ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. για την εισαγωγή νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗΣ Α.Ε.» www.loulismills.gr

Έντυπα από τα γραφεία της εκδότριας εταιρίας, οδός Σπετσών 1, Κερατσίνι, 187 55, N. Αττικής