ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» www.minoan.gr

Έντυπα, δωρεάν, εφ’ όσον ζητηθεί, από τα γραφεία της εκδότριας εταιρίας, οδός 25ης Αυγούστου 17, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης