ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά υπέρ παλαιών και νέων μεριδιούχων.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Έντυπα από τα καταστήματα της εκδότριας.

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εταιρείας(hyperlink)

www.cbp.gr