ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου » για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά υπέρ παλαιών και νέων μεριδιούχων

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ιστοσελίδα Εκδότριας «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου »

Έντυπα από τα καταστήματα της εκδότριας.

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εταιρείας(hyperlink)

www.bankdodecanese.gr